ban ma gia cong

GIA CÔNG BẢN MÃ GIÁ TỐT NHẤT

Hầu hết các công trình xây dựng, bản mã là vật tư dùng để tạo liên kết nối dầm. Tuy nhiên, không phải mẫu bản mã nào cũng phù hợp với bản vẽ. Việc gia công bản mã rất quan trọng đối với từng công trình nhất định.